Wie of wat is Abinet?

Abinet is een leerbedrijf gerund door studenten uit de opleiding bachelor toegepaste informatica en de bachelor bedrijfsmanagement, keuzetraject digital business management van VIVES. Abinet levert tegen een beperkte vergoeding IT-gerelateerde diensten aan bedrijven, vzw’s en scholen. Deze diensten kunnen van diverse aard zijn:

  • We analyseren uw bedrijfsprocessen en zoeken naar en implementeren een geschikt softwareproduct om uw organisatie efficiënter en concurrentiëler te maken. 

  • We ontwikkelen een concreet softwareproduct op maat: een website, een webtoepassing, een mobiele app, een desktoptoepassing, … 

  • We onderzoeken en optimaliseren uw IT-infrastructuur. 

  • We ontwerpen en bouwen een dashboard om uw gegevens overzichtelijk voor te stellen, trends te detecteren en uw bedrijfsbeslissingen beter te ondersteunen.

  • We voeren een security audit uit, doen aanbevelingen voor een veiliger organisatie en een veiliger IT-infrastructuur en doen samen met u de nodige aanpassingen om uw organisatie veiliger te maken.

  • We maken uw organisatie slimmer door artificiële intelligentie los te laten op uw gegevens.

  • We maken uw organisatie performanter op het vlak van digital marketing: we analyseren uw huidige aanpak, doen aanbevelingen voor verbetering en voeren samen met u de nieuwe strategie uit. 

  • Andere IT-gerelateerde taken.

Onze missie

De missie van het leerbedrijf ABINET is studenten echte werkveldervaring te laten opdoen en hun zin voor ondernemerschap te ontwikkelen door hen te laten functioneren in een echte bedrijfscontext. Tegelijk willen we organisaties met beperkte middelen helpen hun IT-gerelateerde projecten te realiseren.

Onze projecten

De projecten gerealiseerd door ABINET kunnen zowel kleine als grote projecten zijn. Afhankelijk van de aard van het project wordt een beperkte financiële vergoeding gevraagd. Bij heel kleine projecten zal dit bedrag enkele honderden euro’s bedragen. Voor grote projecten zal dit bedrag variëren tussen € 1000 en € 3500 euro excl. BTW. Met dit bedrag kunnen wij voldoende docenten inzetten om deze projecten van dichtbij te begeleiden.

Kosten zoals hosting, of de aankoop van licenties voor de gekozen software vallen natuurlijk ten laste van de opdrachtgever.

Afhankelijk van de aard en de omvang van het project wijzen wij het project toe aan één van onze studententeams. Dat kunnen teams van tweedejaarsstudenten zijn of derdejaarsstudenten zijn. De tweedejaarsstudenten werken in het tweede semester (februari tot mei) iets meer dan een halve dag per week aan hun project. Zij realiseren eerder kleine projecten. De derdejaarsstudenten hebben in het eerste semester iets meer dan een halve dag per week tijd om te werken aan hun project, in het tweede semester werken zij zes weken voltijds aan hun project (februari tot eind maart), en dan liefst zo veel mogelijk op de locatie van de opdrachtgever. Zij kunnen al grotere projecten op hun schouders nemen. Een samenwerking over meerdere academiejaren is zeker ook een mogelijkheid.

De studenten doen hun uiterste best om elk project tot een goed einde te brengen en de docenten begeleiden hen daarin zo goed mogelijk. Nagenoeg alle projecten zijn dan ook een succes, maar de overeenkomst die we met de opdrachtgever afsluiten blijft een inspanningsverbintenis.

Een overzicht van reeds gerealiseerde projecten vindt u hier.